KimmoHoikkala Kirjoituksen sisältöarvo osoittaa kirjoittajan osaamisen tason.

Johtajuus ja motivointi

Ihmisen sisäinen motivaatio ja miten siihen voi vaikuttaa?

Ihmisen motivaatiorakenne edellyttää parhaiten toimiessaan hyvää terveydentilaa. Aito kiinnostus meneillään olevaa toimintaa kohtaan syntyy innostuksesta ja joskus jopa intohimoisesta suhtautumisesta kyseistä toimintaa tai työtä kohtaan.

Joillakin ihmisillä voi olla sisäinen tarve toteuttaa itseään osoitettujen tehtävien mukaisesti. Sisäisen itsensä toteuttamisen tarpeen mahdollistava toiminta ei ole kuitenkaan mahdollista tiukasti rajatussa toimintaympäristössä, koska hyvin ohjatusta toiminnasta puuttuu vapaus variaatioihin. Taiteilijat vievät sisäisen toteuttamisen vapaassa ympäristössä luovasti joskus jopa täysin uudenlaisiin toimintaideoihin ja 
-tapoihin.


Mielihyväkokemukset toiminnasta ruokkivat motivaatiota toimintaa kohtaan. Voidaankin puhua parhaimmillaan hyvän kierteestä, jolloin tietty työsuorite sujuu kaavamaisissakin tehtävissä päämäärää kohti etenevänä työntekijän mielessä kirkkaana.

Ulkoiset ympäristössä syntyvät motivaatikeinot?

Kun työntekijä on melko tyytyväinen palkkaansa, voidaan puhua onnistuneesta palkkaustasosta. Jos henkilö on liian tyytyväinen palkkaansa, silloin on rahan motivoiva vaikutus käytetty loppuun.

Työpaikan työkykyä ylläpitävä ja yhteishenkeä lisäävä toiminta on jossain määrin organisaatiossa järkevää, mutta näihin toimintoihin pitää motivoida henkilöstöä varovasti. Silloin työntekijät itse tajuavat, että heille on työkykyä ylläpitävästä toiminnasta merkittävää hyötyä myös työpaikan ulkopuoliseen elämään.

Työnantajan on huolehdittava riittävistä perehdytysjaksoista työpaikalla ja tarjottava koulutusta uusista työmenetelmistä, jolloin työntekijöiden motivaatiota ei haitata työntekijän kokemuksella epävarmasta ammattiosaamisesta.

Tiimipalaveri on organisaation osan kokous. Ja jos ei ole kyse kovin suuresta organisaatiosta, niin tiimipalaveri voi koskea koko organisaatiota. Tärkeää olisi saada tiimipalavereihin hyvä henki eikä luoda eripuraista tunnelmaa, vaan mieluiten jollakin lailla osallistuttaa kaikki tiimipalaverissa aktiivisuuteen.

Johtajan esimerkki

Johtaja on organisaation keulakuva. Ja vaikka johtaja ei haluaisikaan, niin hän on takuulla oman yhteisönsä tai organisaation seuratuin henkilö. Johtaja voi motivoida henkilöstöä olemalla tavoitettavissa ja aina tarvittaessa olla mukana ratkaisemassa organisaatiota koskettavia ongelmia.

Johtajan ei tarvitse olla joka paikan osaaja, mutta hänen olisi tiedettävä organisaatio sen verran hyvin, että hän tietää mitä keneltäkin avainhenkilöltä organisaatiossa voi vaatia. Johtajan pitää myös tarjota sopivia tavoitteita henkilöstölle ja hänen on otettava osavastuu myös siitä että hän kykenee motivoimaan henkilöstön toteuttamaan tavoitteita.

Johtajan on oltava helposti lähestyttävä ihan kaikkien yhteisön tai organisaation henkilöiden taholta. Johtaja on nähdäkseni nykyään organisaation keulakuva sekä organisaation sisällä että organisaatiosta ulospäin. Hyvä johtaja saa organisaation toimimaan kokonaisuutena ja hän kykenee motivoimaan organisaatiota kokonaisuutena. Tärkeintä johtajan on saada kosketus henkilöstöön ja motivoida ihan jokaista organisaation jäsentä.

Johtajan on oltava tavoitettavissa ja hyvällä viestinnällä johtaja voi minimoida yhteydenottojen määrän organisaation sisäisessä viestinnässä. Johtajan esimerkki on erittäin tärkeä osa koko organisaation motivaatiorakenteen ja toiminnan kannalta. Ei pidä myöskään unohtaa organisaatiossa vahvistuvaa käsitystä hyvästä moraalista hyvän ja laadukkaan johtajuuden ansiosta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset